Bina Ayat Daripada Kata Ganda Tunggal

Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagian-bahag


 • Kata Ganda | Bahasa Melayu Tahun 5 - Blogger
 • Ayat tunggal - SlideShare
 • BINA AYAT kata ganda Kata - WordPress.com
 • Kata Ganda | Bahasa Melayu Tahun 5 - Blogger

  Kata Ganda Kata Ganda Seluruh 1) Digunakan pada kata dasar yang diulang atau digandakan seluruhnya Contoh bunga – bunga-bunga... Bina ayat, contoh ayat untuk perkataan. Friday, November 18, 2016. Bina Ayat dengan Perkataan "berbeza" Contoh Ayat menggunakan Perkataan "berbeza" dalam bahasa Melayu. Sejumlah ujian berbeza telah dimajukan. Dua perkara berbeza dilakukan pada kali ini. Setiap tahap ini berbeza fungsi fisiologinya. Terdapat empat nada berbeza dalam bahasa Burma. Laporan berbeza mengenai peristiwa ini telah ...

  KATA GANDA: Gandaan Seluruh Kata

  • Dalam binaan ayat, sekiranya kata ganda seluruh yang terdiri daripada kelas kata adjektif telah sedia membawa makna jamak, maka kata nama yang diterangkan oleh kata adjektif itu tidak boleh digandakan lagi. Kata Ganda Semu. Walaupun secara visualnya kata ganda semu kelihatan sama seperti kata ganda seluruh, apa yang membezakannya ialah kata ganda semu hanya digunakan dalam bentuk kata nama sahaja. Kata ganda seluruh selalunya menandakan sifat jamak sesuatu kata nama, manakala kata ganda semu boleh membawa maskud tunggal dan jamak. Ayat Majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua atau lebih ayat tunggal; Ayat-ayat di dalam sesuatu Ayat Majmuk dicantumkan menggunakan kata hubung (yang, dan, kerana, supaya, atau, sambil) Terdapat tiga jenis Ayat Majmuk, iaitu: Ayat majmuk gabungan; Ayat majmuk pancangan; Ayat majmuk campuran

  Kata Majmuk - Mari Belajar Bahasa Melayu

  Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contohnya : guru besar, tengah hari, terima kasih, kapal terbang, Menteri Besar, Setiausaha Politik. Kata Majmuk yang merupakan istilah khusus. Contohnya : garis pusat, atur cara, lut sinar, mata pelajaran, kertas kerja, pita suara, reka bentuk. Kata Majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. Ada empat jenis kata nama ganda, iaitu Penggandaan. Semua bentuk kata nama, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya, atau sebahagian sahaja.Ada empat jenis kata nama ganda, iaitu · Gandaan penuh · Gandaan separa · Gandaan berentak · Gandaan makna . Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men ...

  KAMUS MINDA: KATA TUNGGAL

  Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa. - Boleh bina ayat dengan menggunakan cakap ajuk. (Ikut peraturan membina ayat cakap ajuk). 1. Membina ayat daripada kata ganda Kata ganda penuh Contoh soalan: Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham akan penggunaan dan maksudnya. i. jari-jari ii. suka-suka iii. tinggi-tinggi iv. angan-angan

  LATIHAN BAHASA MELAYU: Membina ayat mudah

  Rohani M.U Kata Ibn Mas'ud: Tiada dapat ilmu itu dengan banyak mengaji kitab, dapatnya ilmu itu dengan nur yang dikurniakan Allah dalam hatinya. Penggandaan penuh merupakan proses penggandaan keseluruhan kata dasar tanpa perubahan sebarang bentuk dan ada yang membawa maksud tunggal serta membawa maksud banyak. Oleh itu, kita mesti berhati-hati semasa membina ayat yang menggunakan kata ganda membawa maksud tunggal atau kata ganda membawa maksud banyak. Ayat contoh: 1.

  tatabahasa - Angelfire

  TEKNIK MEMBINA AYAT DARIPADA PERKATAAN BERIMBUHAN. 1. Cuba gantikan perkataan dasar dengan perkataan lain yang segolongan dengannya. Contoh: Membungakan –( Kata Nama benda) sekiranya digantikan dengan perkataan buku maka terhasillah perkataan yang lebih mudah difahami iaitu membukukan yang bermaksud menjadikan sesuatu itu seperti buku. Kata ganda separa ialah kata ganda yang mengalami pengulangan suku kata pada kata asalnya. Kata ganda bersajak terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan, baik yang merupakan awalan , akhiran, apitan atau sisipan. Jenis-jenis Perkataan dalam Bahasa Melayu (Kata Tunggal, Kata Terbitan, Kata Majmuk, & Kata Ganda) Assalamualaikum WBT. Alhamdulillah ketemu lagi kali ini setelah sekian lama menyepi diri daripada dunia maya tanpa sempadan ini.

  Bentuk Kata Tunggal ~ Lifelong learning

  Bentuk kata ialah proses pembentukan kata menghasilkan bentuk kata tunggal, bentuk kata terbitan, bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda. Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk kata dasar yakni tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar lain. Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk Tahun 2 ... EduwebTV: BAHASA MELAYU - Kata Ganti Nama Am dan Kata Nama Khas - Duration : 7:20. Mata Pelajaran Tahun 4 87,976 views. 7:20. Sholawat Penenang Pikiran ... Dari segi ketenteraan, ia menghadapi masalah mempertahankan dirinya daripada diduduki kuasa-kuasa asing . Serentak dengan ini, pelaburan asing bertumbuh tiga kali ganda dan simpanan tempatan pula lima kali ganda. Ramai pendatang asing hidup di AS dan kebanyakan mereka datang dari Amerika Latin terutama Mexico dan Asia.

  Ayat tunggal - SlideShare

  Manakala ayat tunggal boleh juga terdiri daripada ayat tanya , ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. Contoh : ayat tanya a) Adik awak mana? b) Dimanakah tuan tinggal? 8. 1. Binaan SubjekSubjek ayat tunggal terdiri daripada frasa namayang terbentuk daripada salah satu unsur yangberikut :i. Kata namaii. Kata ganti namaiii.Kata kerja yang ... Kata ganda separa ialah kata ganda yang terhasil daripada pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Huruf vokal pada suku kata pertama kata dasar itu berubah menjadi vokal e.Kata ganda separa tidak menggunakan tanda sempang ( - ). Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang. Kata Ganda Berima / Berentak. 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk

  MARI BELAJAR BAHASA MELAYU: Kata Ganda

  Kata ganda terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata keterangan. 3. Kata ganda terdiri daripada empat bentuk, iaitu : ... Contoh maksud tunggal adalah seperti : anai-anai, kura-kura, biri-biri, rama-rama dan sebagainya. Ayat Contoh : Kerusi itu sudah reput dimakan anai-anai. Kata Ganda Separa. 1. Kata ganda separa ialah pengulangan sebahagian kata dasar sahaja. 2 ... Latihan Bahasa Melayu - Bina Ayat Farah Ainaa. Loading... Unsubscribe from Farah Ainaa? ... Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk - Duration: 2:04. Rohaya Rokman 21,428 views. 2:04. Tip Format Terbaharu ... Ayat tanya dengan kata tanya – ayat tanya jenis ini menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, berapa, mengapa, dan bagaimana. Bagi bentuk bahasa tulisan ayat-ayat tersebut perlu menerima partikel –kah pada kata tanya yang dikedepankan. Kata tanya yang berada di akhir ayat tidak diberi partikel –kah. Contoh:

  Jom Belajar Tatabahasa Tahun Tiga: KATA GANDA PENUH DAN ...

  1. Kata ganda ialah perkataan yang diulang-ulang sebutannya. 2. Kata ganda boleh membawa maksud tunggal dan jamak ( banyak ). 3. Kata ganda terdiri daripada kata kerja, kata nama dan kata adjektif. · Dalam binaan ayat, sekiranya kata ganda seluruh yang terdiri daripada kelas kata adjektif telah sedia membawa makna jamak, maka kata nama yang diterangkan oleh kata adjektif itu tidak boleh digandakan lagi.

  TATABAHASA MUDAH (Kata Ganda): Nota Ringkas

  Kata ganda ialah proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian yang tertentu. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Dewan Edisi Bahasa (Nik Safiah Karim) Kata Ganda ialah bentuk yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulang kata dasar tersebut diulang secara seluruh/pada bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Kata Terbitan KATA TERBITANTakrif :Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima baik awalan,sisipan,akhiran atau apitan ( imbuhan )Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat dan harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Jenis Imbuhana.Awalan - hadir sebelum kata dasar.b.Akhiran - hadir sesudah kata dasarc.Apitan ...

  bmsevaspm: TIPS TATABAHASA - BINA AYAT

  a) Membina ayat daripada kata ganda, misalnya: baring-baring, agar-agar, jejentik, desas-desus, mati-matian, dan sebagainya. b) Membina ayat daripada kata yang hampir sama maknanya, misalnya: merebus, menggoreng, menanak, memanggang, menjerang, mengukus, dan sebagainya. Kata ganda separa tidak menggunakan tanda sempang ( - ). Kata ganda separa terbentuk daripada kelas kata nama sahaja. Perhatikan contoh di bawah ini:-kunyit= Kekunyit tulang= Tetulang riang= Reriang sendi= Sesendi lada= Lelada Contoh penggunan kata ganda separa dalam ayat: 1. Kekotak itu disusun dengan rapi sekali. 2. Peparu wanita itu berair. 3.

  LATIHAN BAHASA MELAYU: Gambar Tunggal

  Senaraikan aktiviti yang terdapat pada gambar di atas. Kemudian, bina ayat majmuk dengan struktur ayat yang lengkap. ... Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal disambungkan oleh perkataan kata hubung dan, atau, tetapi, kecuali, sambil dan lain-lain. Contoh-contoh ayat majmuk: 1) Kakak suka menyanyi.

  BAHASA MELAYU TATABAHASA: AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK

  Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Ayat majmuk. Kata hubung. Ayat tunggal. Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. dan (a) Suhaili suka makan nasi lemak. (b) Suhaili suka makan mi sup. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Yang (a) Rumah itu besar. (b) Rumah itu rumah Fazli. Dia memberitahu bahawa kakaknya akan ... Menurut Asraf (2012), kata ganda separa ialah kata ganda yang mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya . ... Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. Penggandaan kata ganda separa boleh dibahagikan kepada 2 iaitu : a.Penggandaan separa kata tungga b.Penggandaan separa kata berimbuhan a.Penggandaan separa kata tunggal Penggandaan ini boleh dilihat seperti ... Penggandaan ialah cara membina perkataan dengan mengulang seluruh atau separuh daripada satu kata dasar (Koh Boh Boon, 1999:47). Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 49), kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulang kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara seluruh atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan ...

  BAHASA ITU INDAH: KATA GANDA PENUH

  Kata ganda penuh terbahagi kepada 2 iaitu : a. kata ganda dasar ... b. kata ganda berimbuhan. Penggandaan penuh kata tunggal terbahagi kepada 4 iaitu : a.Gandaan penuh kata pada kata nama Contohnya : Adik-adik. Agar-agar. Batu-batu. Buku-buku. Jari-jari. Duri-duri. Cawan-cawan. Jala-jala. Kisi-kisi. Kanak-kanak. Kuda-kuda. Mata-mata Contoh penggunaan dalam ayat i. . Adik-adik saya belajar di ... D. KATA GANDA. Kesemua bentuk kata nama iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Penggandaan penuh Penggandaan separa Penggandaan berentak. Penggandaan penuh. ü Kata nama tunggal tanpa imbuhan. v ayat- ayat-ayat. v pahlawan – pahlawan-pahlawan. v wajah -wajah-wajah. ü kata nama tunggal dengan akhiran ...-an. v bayang - bayang-bayangan. v biji -biji ... ( Ayat Tunggal ) B) Razak membaca buku itu. ( Ayat Tunggal ) C) Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. ( Ayat Majmuk ) PEMAJMUKAN Kata Majmuk 1. Dua atau lebih daripada dua patah dasar dapat digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. 2. Kata paduan atau sebatian yang demikian dikenal sebagai ...

  Ayat Tunggal - Panitia Bahasa Melayu, SMK Saint George ...

  Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal terbina dalam berbagai-bagai jenis ayat sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah , dan ayat seruan. Pembentukan ayat tunggal boleh terbina daripada subjek dan predikat yang terdiri daripada FN, FK, FA dan FS. Selain itu, kata majmuk mempunyai makna yang tertentu, yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk tersebut. Misalnya: Misalnya: · Sapu tangan merupakan kata majmuk kerana merujuk kepada kain segi empat dan berlainan daripada makna biasa sapu dan tangan.

  CETUSAN MINDA MUTIARA BAHASA: PERBANDINGAN GOLONGAN KATA GANDA

  Kata ganda ialah sejenis kata kompleks disebabkan jenisnya yang terdiri daripada dua morfem atau lebih.(Asmah Hj.Omar,2008:35)Kata dasar yang digandakan boleh boleh terdiri daripada kesemua jenis bentuk,iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk.Kata nama boleh mengalami proses penggandaan untuk melahirkan makna-makna tertentu.Kata kerja ganda melalui proses yang hanya ... a. Membina ayat daripada kata ganda Ada 5 jenis kata ganda Kata ganda seluruh Kata ganda semua Kata ganda separa Kata ganda berima/bersajak Kata ganda berimbuhan Contoh : Ayah dan ibu sibuk melayan tetamu yang baru sampai dari kampung. Keadaan di pasar raya itu menjadi kelam-kabut apabila berlaku satu letupan. Kakak mengambil masa yang agak ...

  BINA AYAT kata ganda Kata - WordPress.com

  BINA AYAT kata ganda, misalnya: baring-baring, agar-agar, jejentik, desas-desus, mati-matian, dan sebagainya. kata yang hampir sama maknanya, misalnya: merebus, menggoreng, menanak, memanggang, menjerang, mengukus, dan sebagainya. kata berimbuhan, misalnya: berhati-hati, memperhatikan, perhatian, pemerhatian, pemerhati, dan sebagainya. Kata kerja ialah kata yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan sama ada oleh manusia, binatang, atau benda. 2. Kata kerja tunggal ialah kata kerja yang terdiri daripada kata dasar. Dialah pemberi paling setia, Tiap akar ilmu miliknya, Pelita dan lampu segala, Untuk manusia sebelum menjadi dewasa; Dialah ibu, dialah bapa juga sahabat, Alur kesetiaan mengalirkan nasihat, Pemimpin yang ditauliahkan, Seribu tahun katanya menjadi hikmat; Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta, Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara ...

  KATA GANDA: Kata Ganda Separa

  • Kata bilangan boleh digunakan kepada kata ganda separa yang menyertakan makna tunggal atau satu. Contoh: 1.Tiga ekor lelabi itu mati di dalam air sungai yang telah tercemar itu. 2.Kata Ganda terdiri daripada kata nama, kata kerja, ... 4.Contoh kata ganda penuh yang membawa maksud tunggal seperti anai-anai, kura-kura, biri-biri, rama-rama dan sebagainya. Kata Ganda Separa. 1.Pengulangan sebahagian kata dasar sahaja. 2.Contohnya: jejari, gegendang,lelaki, lelabah,dedaun,tetamu dan sebagainya. Ayat contoh:Kakak sedang membersihkan sarang lelabah di biliknya. Kata Ganda ... 7. Boleh bina ayat dengan menggunakan cakap ajuk. (Ikut peraturan membina ayat cakap ajuk). l. Membina ayat daripada kata ganda. Kata ganda penuh Contoh soalan: Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham akan penggunaan dan maksudnya. i. jari-jari

  BAHASA MELAYU TATABAHASA: KATA GANDA

  Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagian-bahagian tertentu dalam perkataan tersebut. kata ganda Proses penggandaan dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. kata dasar juga boleh digandakan secara berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. Contoh : A) Razak mengambil sebuah buku cerita. ( Ayat Tunggal ) B) Razak membaca buku itu. ( Ayat Tunggal ) C) Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. ( Ayat Majmuk ) PEMAJMUKAN Kata Majmuk 1. Dua atau lebih daripada dua patah dasar dapat digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. 2. Kata ...  BINA AYAT kata ganda, misalnya: baring-baring, agar-agar, jejentik, desas-desus, mati-matian, dan sebagainya. kata yang hampir sama maknanya, misalnya: merebus, menggoreng, menanak, memanggang, menjerang, mengukus, dan sebagainya. kata berimbuhan, misalnya: berhati-hati, memperhatikan, perhatian, pemerhatian, pemerhati, dan sebagainya. Bentuk kata ialah proses pembentukan kata menghasilkan bentuk kata tunggal, bentuk kata terbitan, bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda. Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk kata dasar yakni tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar lain. Manakala ayat tunggal boleh juga terdiri daripada ayat tanya , ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. Contoh : ayat tanya a) Adik awak mana? b) Dimanakah tuan tinggal? 8. 1. Binaan SubjekSubjek ayat tunggal terdiri daripada frasa namayang terbentuk daripada salah satu unsur yangberikut :i. Kata namaii. Kata ganti namaiii.Kata kerja yang . Kata ganda terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata keterangan. 3. Kata ganda terdiri daripada empat bentuk, iaitu : . Contoh maksud tunggal adalah seperti : anai-anai, kura-kura, biri-biri, rama-rama dan sebagainya. Ayat Contoh : Kerusi itu sudah reput dimakan anai-anai. Kata Ganda Separa. 1. Kata ganda separa ialah pengulangan sebahagian kata dasar sahaja. 2 . TEKNIK MEMBINA AYAT DARIPADA PERKATAAN BERIMBUHAN. 1. Cuba gantikan perkataan dasar dengan perkataan lain yang segolongan dengannya. Contoh: Membungakan –( Kata Nama benda) sekiranya digantikan dengan perkataan buku maka terhasillah perkataan yang lebih mudah difahami iaitu membukukan yang bermaksud menjadikan sesuatu itu seperti buku. • Dalam binaan ayat, sekiranya kata ganda seluruh yang terdiri daripada kelas kata adjektif telah sedia membawa makna jamak, maka kata nama yang diterangkan oleh kata adjektif itu tidak boleh digandakan lagi. • Kata bilangan boleh digunakan kepada kata ganda separa yang menyertakan makna tunggal atau satu. Contoh: 1.Tiga ekor lelabi itu mati di dalam air sungai yang telah tercemar itu. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagian-bahagian tertentu dalam perkataan tersebut. Reverse video effect app iphone. Kata ganda penuh terbahagi kepada 2 iaitu : a. kata ganda dasar . b. kata ganda berimbuhan. Penggandaan penuh kata tunggal terbahagi kepada 4 iaitu : a.Gandaan penuh kata pada kata nama Contohnya : Adik-adik. Agar-agar. Batu-batu. Buku-buku. Jari-jari. Duri-duri. Cawan-cawan. Jala-jala. Kisi-kisi. Kanak-kanak. Kuda-kuda. Mata-mata Contoh penggunaan dalam ayat i. . Adik-adik saya belajar di . Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Ayat majmuk. Kata hubung. Ayat tunggal. Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. dan (a) Suhaili suka makan nasi lemak. (b) Suhaili suka makan mi sup. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Yang (a) Rumah itu besar. (b) Rumah itu rumah Fazli. Dia memberitahu bahawa kakaknya akan . Berdasarkan penelitian terhadap Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), jumlah keseluruhan kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu sangat terhad, iaitu antara 500-1000 kata sahaja. Kebanyakan perkataan tersebut merupakan kata pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutamanya bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan bahasa Jawa.

  781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811

  About Services Contact